Aksiyadorlik jamiyati faoliyatida Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga amal qilinishi to'g’risida xabar

“Matbuot tarqatuvchi” AK, Aksiyadorlarining navbatdagi 2016 yil 31 maydagi umumiy yig’ilishi qaroriga ko'ra, Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tartibini takomillashtirish komissiyasining 2015 yil 31 dekabrdagi 9-sonli bayoniga asosan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga 2016 yil 1 iyunidan amal qilinishi yuzasidan majburiyat qabul qilinganligini xabardor qilmoqda.

Положение РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Положение ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ

Положение НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Положение ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Кодекс корпоративного управления

 

Kompaniya orqali tarqatiladigan nashrlar

Xalq so'zi XXI asr IctNews Adolat Biznes Ekspert Xabar UzInfocom.uz Maktabgacha ta'lim Megabyte Nevrologiya Pediatriya IctNews Sirli olam Sog'lom avlod uchun Xabar Soliq solish Ta'lim texnologiyalari Agro biznes inform IctNews Milliy tiklanish Biznes - audit, baho va mulk Xabar G'uncha Farmatsevtika jurnali IctNews Xalq so'zi XXI asr Ekologiya xabarnomasi Adolat Milliy tiklanish Bozor, pul va kredit O'zbekiston ovozi